Klausimas raštu E-4769/05 Michael Cramer (Verts/ALE) Komisijai. Dėl rinkliavų ir mokesčių kertant Rumunijos - Bulgarijos sieną