Nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2005 z 1. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 27/2005, pokiaľ ide o príležitosti na rybolov sleďa obyčajného v zónach I a II