2005 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1262/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 27/2005 dėl Atlanto silkių žvejybos galimybių I ir II zonose