Klausimas raštu E-1608/06 Frederika Brepoels (PPE-DE) Komisijai. Dėl ekonominės turizmo svarbos Europoje