KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Direktyvoje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nustatytų sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių vertinimo