2004/87/: 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 87/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose, su keturiomis laisvėmis nesusijusiose srityse