Asia T-120/05: Andreas Knaulin ynnä muiden 8.3.2005 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne