Kohtuasi T-120/05: Andreas Knaul'i ja teiste 8. märtsi 2005. aasta hagi Euroopa Ühenduste Komisjoni vastu