2004/783/EB: 2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto keturių Italijos narių ir trijų Italijos pakaitinių narių skyrimo