2005 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1279/2005, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. rugpjūčio 3 d.