Klausimas raštu E-3482/04 parengė László Surján (PPE-DE) Komisijai. Dėl administracinės veiklos skaidrumo, dėl naujų finansinių perspektyvų gairių projekto