2004 10 28 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.3476 - CARGILL / SEARA) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)