2019.GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA BUDŽETA GROZĪJUMA NR. 3 PROJEKTS, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai