Komisijos komunikatas dėl kiekio, kuriam paraiškų nepateikta, pridėjimo prie 2014 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto Sąjungos leistų naudoti kiaulienos sektoriaus produktų kvotų kiekio