Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 17 lipca 2020 r. 2020/C 238/03