Zaak C-271/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 19 juni 2020 — Aurubis AG / Bundesrepublik Deutschland