Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos Audito Rūmams - 6-ojo, 7-ojo, 8-ojo ir 9-ojo Europos plėtros fondų 2006 finansinių metų galutinės ataskaitos