2005/461/EB: 2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Italijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu