2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1002/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą Nr. 1239/95 dėl priverstinių licencijų suteikimo ir viešo tikrinimo bei galimybės susipažinti su Bendrijos augalų veislių tarnybos dokumentais taisyklių