Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2016/2061 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję 90/180/Euratom, EWG upoważniającą Niderlandy do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7441)$