A Bizottság (EU, Euratom) 2016/2061 végrehajtási határozata (2016. november 23.) a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Hollandia számára való engedélyezéséről szóló 90/180/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 7441. számú dokumentummal történt)$