Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 2003 m. vasario 27 d. dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu