2006/621/EB: 2004 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės Paramos, kurią Prancūzija skiria France Télécom (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3060) (Tekstas svarbus EEE)