Komisijos komunikatas dėl vidaus vandens kelių transporto skatinimo įgyvendinant „NAIADES“ - Europos integruotą veiksmų programą, skirtą vidaus vandens kelių transportui {SEK(2006) 34}