Meddelelse fra Kommissionen om fremme af transport ad indre vandveje “NAIADES” - Et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje {SEK(2006) 34}