Klausimas raštu E-4323/09 pateikė Charles Tannock (ECR) Komisijai. Prezidento rinkimai Gabone