Klausimas raštu E-3031/06 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisijai. Dėl matavimo stoties prie Castellón (Ispanija) provincijos ligoninės