2007 05 03 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4545 - STATOIL / HYDRO) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)