2005/336/: 2005 m. balandžio 18 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą, įsteigiantį Termobranduolinės sintezės programos konsultacinį komitetą