Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimas pasikeièiant laiškais del cukranendriu cukraus garantuotuju kainu 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui