Sanders ir kt. prieš Komisiją Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas 2004 m. spalio 5 d. # Stephen Sanders ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Personalas, įdarbintas bendros įmonės JET - Vienodas požiūris - Laikinojo tarnautojo statuso nesuteikimas - EAEB sutarties 152 straipsnis - Protingas terminas - Patirta materialinė žala. # Byla T-45/01. TITJUR