2006 08 25 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4343 - KRAFT FOODS / UNITED BISCUITS) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)