Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9305 – Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)