Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9305 – Sev.en Energy / Huaneng-Yudean / InterGen) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)