2005 m. liepos 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 104/2005, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)