2004 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1945/2004, nustatantis sumažinimo procentus, taikomus netradicinių operatorių paraiškoms dėl skiriamų kiekių pagal bananų importo A/B ir C tarifines kvotas 2005 m.