Komisijos sprendimas 2008 m. lapkričio 28 d. kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2009 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktos tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatoma Bendrijos finansinė parama (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7415) (2008/897/EB)