Pranešimas įmonėms, ketinančioms 2010 m. į Europos Sąjungą importuoti arba iš jos eksportuoti ozono sluoksnį ardančias kontroliuojamas medžiagas, ir įmonėms, ketinančioms prašyti tokių medžiagų, skirtų laboratorijų ir analizės reikmėms, 2010 m. kvotų