2004 m. spalio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1761/2004, nustatantis konkrečias žiediniams kopūstams taikomas priemones - Žr. 32004R1761R(01): Komisijos reglamento (EB) Nr. 1761/2004 paskelbimas pripažįstamas negaliojančiu.