2006 m. sausio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas (pirmoji kolegija), Byloje C-330/03 (dėl Tribunal Supremo prašymo priimti prejudicinį sprendimą): Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos prieš Administración del Estado (Laisvas darbuotojų judėjimas — Diplomų pripažinimas — Direktyva 89/48/EEB — Inžinieriaus profesija — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas iš dalies — EB 39 ir EB 43 straipsniai)