Klausimas raštu E-2559/06 Chris Davies (ALDE) Komisijai. Dėl priemiesčių biologinės įvairovės