Klausimas raštu E-4857/09 pateikė Elizabeth Lynne (ALDE) Komisijai. Diskriminacija dėl amžiaus darbo vietose