Klausimas raštu E-4208/06 Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. Vartotojų saugumas dantų balinimo priemonėse naudojant didesnės koncentracijos vandenilio peroksidą