Komisijos komunikatas - Teisės aktų paketas, kuriuo įsteigiama didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra {COM (2009) 293 galutinis} {COM (2009) 294 galutinis} {SEC (2009) 836} {SEC (2009) 837}