2007 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 602/2007, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą