Klausimas raštu E-4974/10 Charles Tannock (ECR) Komisijai. Krikščionių persekiojimas Afganistane