2005 m. balandžio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas (trečioji kolegija), Sujungtose bylose C-128/03 ir C-129/03 (dėl Consiglio di Stato prašymo priimti prejudicinį sprendimą): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/03) prieš Autorità per l'energia elettrica e per il gas ir kt. (Elektros energijos vidaus rinka — Prisijungimo prie nacionalinės elektros energijos paskirstymo sistemos ir naudojimosi ja mokesčio padidinimas — Valstybės pagalba — Direktyva 96/92 — Teisė naudotis sistema — Nediskriminacijos principas)