Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3870 – Carlyle/Otor) Text av betydelse för EES