2006 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.