2006/910/EB: 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, atnaujinančio bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo bei profesinio švietimo ir mokymo srityse, sudarymo